TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 TP HCM
04/07/2018 | 352

3 buổi/ tuần: 18h-20h thứ 2, 3, 6. Giáo viên tại trung tâm sẽ kiểm tra năng lực…

TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 4 TP HCM
04/07/2018 | 296

2 buổi/ tuần: 18h-20h thứ 2, 7. Giáo viên tại trung tâm sẽ kiểm tra năng lực học…

Gia sư lớp 1 TP HCM
12/09/2017 | 1111

Gia sư lớp 1. Lớp 1 là hành trang đầu tiên của các con, là nét bút đầu…

Gia sư lớp 2 TP HCM
12/09/2017 | 779

Nếu lớp 1 là thời gian để các bé bắt đầu được làm quen với môi trường học…

Gia sư lớp 3 TP HCM
12/09/2017 | 788

Gia sư lớp 3 Giáo dục bậc tiểu học thường gặp nhiều khó khăn do nhận thức của…

Gia sư lớp 4 TP HCM
12/09/2017 | 767

Giáo dục bậc tiểu học thường gặp nhiều khó khăn do nhận thức của các em học sinh…

Gia sư lớp 5 TP HCM
12/09/2017 | 682

Gia sư lớp 5 Giáo dục bậc tiểu học thường gặp nhiều khó khăn do nhận thức của…

0971.966.875